Başkan'dan Mesaj

İletişiminiz ne kadar “stratejik”?

Aşırı ve rastgele kullanım sonucu içi boşalmış kavramlardan biri de “stratejik iletişim”. Buna rağmen, hem iletişim danışmanlarının hem de iletişim yöneticilerinin kullanmaktan vazgeçemedikleri, dahası kullanmak zorunda oldukları önemli bir kavram. 
 
İletişim yönetiminin ve halkla ilişkilerin, hayli uzun bir süredir, iletişim malzemelerinin hazırlanması, üretilmesi ve dağıtılmasının (yani operasyonel fonksiyonların) ötesinde, bir üst yönetim fonksiyonu olduğu, daha doğrusu olması gerektiği biliniyor. Peki, bu bilgi gerçek hayat pratiğiyle ne kadar örtüşüyor? Kritik soru bu.
 
İletişim yönetimimizin gerçekten stratejik bir karakter taşıyıp taşımadığını anlamaya, bazı sorular sorarak başlayabiliriz: 
Kurumumuz bünyesindeki yöneticilerimizi iletişim yönetiminin yeni gereklilikleri konusunda yeterince bilgi sahibi mi?
 
Kurumumuzun misyonu ile paydaşlarımızın beklentileri arasında giderek artan bir uyum var mı? İletişim çalışmalarımız bu uyumun artmasına yönelik programlar içeriyor mu?
Kurumumuz bünyesinde farklı fonksiyonlardan sorumlu olan yöneticiler, paydaşlarıyla etkileşimlerinin toplam kalitesi ile toplam kurumsal iletişim performansı arasındaki doğrudan ilişkinin farkında mı? 
 
Tasarlanan tek ve bütüncül bir kurumsal algının hızla inandırıcılığını yitirmekte olduğunu, bunun yerini tüketicilerle ve paydaşlarla kurulan ilişkilerin sonucunda oluşan çok sayıda eşzamanlı algının almakta olduğunun ne kadar farkındayız? Farkındalığın ötesinde, bunu iletişim yönetimi süreçlerimize ne ölçüde yansıtabiliyoruz?
 
Hiç kuşkusuz, bu ve benzeri sorularının cevapları, hem iletişim danışmanlarının hem de kurumsal iletişim yöneticilerinin katıldığı, kapsamlı ampirik araştırmaların sonuçlarıyla da desteklenmelidir. Kurumların iletişim pratiklerinin geliştirilmesi, öncelikle mevcut pratiğin artısı ve eksisiyle ortaya konulmasına bağlıdır.
 
Bârika Göncü
     BG İletişim Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. Gedik İş Merkezi No:414 B Blok D. 26 Maltepe - İstanbul
T: 0216 441 35 31 - 32 F: 216 441 35 32 info@bgiletisim.com
       Anasayfa | İletişim
BG İletişim  2012